office@pesajo.com +381 11 4091910

Legalizacija

Legalizacija

Pod terminom legalizacija objekata podrazumeva se naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno delove objekta izgrađene ili rekonstruisane bez građevinske dozvole. Legalizacijom se može smatrati i dozvola za objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, ali na kojima je, prilikom izvođenja radova, odstupljeno od izdate dozvole, odnosno odobrenja. Dakle, ukoliko ste gradili bez dozvole ili ukoliko ste odstupali od dozvole koju ste imali, ova stranica će Vam biti od koristi.

Šta Vam je potrebno od tehničke dokumentacije da biste legalizovali objekat?

Opštinske službe će od Vas najčešće zahtevati da, u zavisnosti od tipa i veličine objekta koji legalizujete, podnesete jedan od sledećih dokumenata:

– Tehnički izveštaj

– Zapisnik o veštačenju

– Projekat izvedenog objekta

Tehnički izveštaj predstavlja najniži nivo obrade. To je bazični dokument i za njegovu verifikaciju nisu potrebne overe svih stručnih lica koja mogu da budu uključeni u proces gradnje. Dakle, on je svakako prva etapa koju treba da odradite pre nego što se upustite u dalji proces.

Zapisnik o veštačenju je viši nivo obrade. Njega mogu da potpišu arhitekta, statičar ili električar. Zapisnik o veštačenju omogućava uknjižbu bez zabeležbe.

Opštinske službe, na kraju, mogu zahtevati projekat izvedenog objekta koji je najviši nivo obrade. On zbog svoje kompleksnosti zahteva uknjižbu sa zabeležbom. To je poslednji korak pri legalizaciji, kada je dokumentacija u pitanju.

Naš tim Vam stoji na raspolaganju za sva pitanja i za svu neophodnu pomoć!

Kada je tehnička dokumentacija u pitanju i sama dokumenta koja su Vam potrebna, ona su:

– Dokaz o Vašem pravu svojine

– Geodetski snimak objekta  

– Tehnički izveštaj o stanju objekta u kojem se trenutno nalazi

– Standardna administrativna taksa

– Fotografije objekta za koji tražite dozvolu

– Zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole

– Dokaz da ste platili taksu za uređenje zemljišta

Pitate se kako da obezbedite sve ovo? Stojimo Vam na raspolaganju i kontaktiranjem nas možete doći do svega neophodnog, od informacija do samih dokumenata. Ne oklevajte, započnite danas!

Glavne prednosti koje možete očekivati:

Planiranje je primarna faza svakog uspešnog procesa upravljanja. Uspešna koordinacija projektima obuhvata sažimanje nekoliko bitnih činjenica, od koje su najbitnije kreiranje plana ali i praćenje istog. Trudimo se da naši planovi budu konkretni, koncizni i precizni, kako bi izrada samog projekta bila olakšana i ubrzana. Ukoliko je nešto preterano komplikovano, to znači da nije dovoljno dobro objašnjeno – sa nama nikada nećete biti u toj situaciji!

Organizacija je temelj uspeha našeg poslovanja. Dugogodišnjim trudom smo se pokazali kao jedna od najboljih kompanija kada je organizovanje složenog rada u pitanju. Ključ se uvek nalazi u dobroj organizaciji. Nije zadatak nije toliko složen da ne može biti podeljen na nekoliko krucijalnih delova koji će, nakon adekvatnog planiranja, biti redom rešavani i sklapani. Svaki naš projekat započinje upravo raspodelom rada i delegiranjem zaduženja, kao i kvalitetnim planiranjem svakog sledećeg koraka. Za nas ne postoji nerešiva situacija!

Tim je sastavni deo svakog uspeha koji smo postigli! Naša ekipa stručnjaka ima mnogo iskustva u ovom polju pa su, iz tog razloga, posmatrani kao eksperti kada govorimo o projektovanju. Timskim radom svaki zadatak postaje lakši i svaka dilema postaje rešiva. Svaki problem shvatamo kao izazov te smatramo da smo zbog toga idealan partner kojeg možete imati na svojoj strani prilikom kreiranja svakog projekta. Uz nas, ne postoji situacija koju nećete rešiti, samo verujte našem timu stručnjaka i budite bez brige!

Kontakt

Ukoliko imate neka pitanja možete nas kontaktirati klikom na sledeći link.

Kontakt