office@pesajo.com +381 11 4091910

Gradnja

Kada je gradnja u pitanju, postoji nekoliko glavnih načina na koje ona može biti izvršena. Kod nas u preduzeću imate razne opcije kada govorimo o gradnji. Ono što je uvod u svaki tip gradnje je priprema investicija.

Priprema investicija je izuzetno važna. Naša firma investicije i kvalitetnu pripremu posmatra kao važan temelj svakog rada. Za svaki uspeh je jako bitno odrediti prave investicije, locirati taj neophodni kapital i napraviti raspored kada će koja količina resursa biti korišćena. Odluke koje donosemo zajedno u ovoj fazi, mogu uštedeti svima i vreme i novac.

Uključivanjem naših stručnjaka na samom početku, investicije će biti olakšane i bolje proračunate. Naše znanje i iskustvo su presudni u ovim koracima jer smo radili već ogroman broj projekata na kojima smo izvršavali iste zadatke.

Osigurajte da će Vaša investicija biti dobro utrošena i da će Vaši resursi biti kvalitetno locirani! Optimalna i racionalna rešenja su ono što nas definiše.

Glavne prednosti imanja nas u ovoj fazi su analiza, ušteda novca, ubrzavanje projekta, upoznavanje sa zakonskim ograničenjima i provera svih mogućnosti.

Kada govorimo o gradnji, najpopularniji i najčuveniji vidovi gradnje su:

  • Ključ u ruke
  • Projektuj – Izgradi
  • Građevinsko – zanatski radovi

Ključ u ruke sistem znači da naša firma izvodi sve radove na projektu pre nego što bude gotov. Dakle, bukvalno dobijate ključ u svoje ruke kada radovi budu izvršeni u potpunosti. Objekat koji bude u potpunosti završen je objekat koji ćete zateći kada Vam predamo ključeve. Ovim načinom garantujemo kvalitet izrade koji mora biti na vrhunskom nivou kako bi se sve uklopilo u zadate planove i rokove. Ukoliko se opredelite da imamo ovakvu saradnju, znajte da imate partnera koji će Vam biti dostupan svakog dana i nekoga ko će se istinski pobrinuti da dobijete najbolju moguću nekretninu koja će odgovarati svim Vašim željama i potrebama.

Projektuj – Izgradi sistem podrazumeva da sve radove radimo isključivo mi, uključujući i projektovanje. To sve podrazumieva pripremu i analizu investicije, izradu idejnog i glavnog projekta te izvođenje svih radova na izgradnji, kako bi sve bilo pod okvirom naše izrade. Ovakav vid organizacije omogućava potpunu sintezu, do sada jedinstvenu, od početka do kraja projekta. To podrazumeva kombinovanje projektnog rešenja sa tehnologijom izvođenja, kao što smo napomenuli – od samog početka projekta. Prednosti ovog tipa gradnje su odgovornost koja se nalazi na nama, ušteda vremena, energije i novca.

Građevinsko – zanatski radovi su radovi koji se odrađuju na samoj nekretnini. Bilo da se radi o grubljim ili finijim radovima, mogućnosti su široke sa nama. U najkraćem mogućem roku, u saradnji sa našim timom, možete dobiti najkvalitetnija rešenja ovog tipa. Visoka stručnost naših kadrova garantuje da će svi radovi biti izvedeni kvalitetno i u skladu sa dokumentacijomi Vašim željama.

Glavne prednosti koje možete očekivati:

Planiranje je primarna faza svakog uspešnog procesa upravljanja. Uspešna koordinacija projektima obuhvata sažimanje nekoliko bitnih činjenica, od koje su najbitnije kreiranje plana ali i praćenje istog. Trudimo se da naši planovi budu konkretni, koncizni i precizni, kako bi izrada samog projekta bila olakšana i ubrzana. Ukoliko je nešto preterano komplikovano, to znači da nije dovoljno dobro objašnjeno – sa nama nikada nećete biti u toj situaciji!

Organizacija je temelj uspeha našeg poslovanja. Dugogodišnjim trudom smo se pokazali kao jedna od najboljih kompanija kada je organizovanje složenog rada u pitanju. Ključ se uvek nalazi u dobroj organizaciji. Nije zadatak nije toliko složen da ne može biti podeljen na nekoliko krucijalnih delova koji će, nakon adekvatnog planiranja, biti redom rešavani i sklapani. Svaki naš projekat započinje upravo raspodelom rada i delegiranjem zaduženja, kao i kvalitetnim planiranjem svakog sledećeg koraka. Za nas ne postoji nerešiva situacija!

Tim je sastavni deo svakog uspeha koji smo postigli! Naša ekipa stručnjaka ima mnogo iskustva u ovom polju pa su, iz tog razloga, posmatrani kao eksperti kada govorimo o projektovanju. Timskim radom svaki zadatak postaje lakši i svaka dilema postaje rešiva. Svaki problem shvatamo kao izazov te smatramo da smo zbog toga idealan partner kojeg možete imati na svojoj strani prilikom kreiranja svakog projekta. Uz nas, ne postoji situacija koju nećete rešiti, samo verujte našem timu stručnjaka i budite bez brige!

Kontakt

Ukoliko imate neka pitanja možete nas kontaktirati klikom na sledeći link.

Kontakt