MI VAM NUDIMO USLUGE

GRADNJE
PROJEKTOVANJA
KONSALTINGA
LEGALIZACIJE

PRIPREMA INVESTICIJA


Priprema investicija je izuzetno važna. Naša firma investicije i kvalitetnu pripremu posmatra kao važan temelj svakog rada. Za svaki uspeh je jako bitno odrediti prave investicije, locirati taj neophodni kapital i napraviti raspored kada će koja količina resursa biti korišćena. Odluke koje donosemo zajedno u ovoj fazi, mogu uštedeti svima i vreme i novac.


Saveti koji život znače!


Naš stručni tim Vam uvek stoji na raspolaganju! Tu smo za Vas kako bismo Vam pružili adekvatne savete kada razmišljate o gradnji, legalizaciji i projektovanju.

Poštovanje rokova je kamen temeljac svake ozbiljne kompanije, pa tako i naše! Ne postoji dovoljno obiman projekat koji bi nas naterao da ne ispoštujemo zacrtane rokove. To je naša filozofija poslovanja koja podrazumeva enormno zalaganje i predanost koja čini da svaki problem postane rešiv i svaki rok bude ispoštovan. U pitanju je način na koji poslujemo već godinama i koji želimo da koristimo još godinama. Kao posledicu, zbog poštovanja rokova, viđeni smo kao firma koja je odgovorna, spremna da ispuni zadatak koji se nalazi pred njom, kao i grupa stručnjaka svesna svojih mogućnosti. Kada sve to spojite, dobijate firmu spremnu da, zajedno sa vama, ispuni sve vaše želje i učini saradnju pravim zadovoljstvom! Ukoliko naši klijenti nisu u potpunosti zadovoljni – ne smatramo da smo obavili dovoljno dobar posao. To je naš mentalitet i to je naše shvatanje pravilnog poslovanja. Od nas očekujte maksimum, i ništa manje!

 
PESAJO TIM 6

Gradnja Vašeg objekta sa nama podrazumeva


 
1000+

PROJEKATA LEGALIZOVANO
DO SAD

Gradnja

Kada je gradnja u pitanju, postoji nekoliko glavnih načina na koje ona može biti izvršena. Kod nas u preduzeću imate razne opcije kada govorimo o gradnji. Ono što je uvod u svaki tip gradnje je priprema investicija. Uključivanjem naših stručnjaka na samom početku, investicije će biti olakšane i bolje proračunate. Naše znanje i iskustvo su presudni u ovim koracima jer smo radili već ogroman broj projekata na kojima smo izvršavali iste zadatke. Osigurajte da će Vaša investicija biti dobro utrošena i da će Vaši resursi biti kvalitetno locirani! Optimalna i racionalna rešenja su ono što nas definiše. Glavne prednosti imanja nas u ovoj fazi su analiza, ušteda novca, ubrzavanje projekta, upoznavanje sa zakonskim ograničenjima i provera svih mogućnosti. Kada govorimo o gradnji, najpopularniji i najčuveniji vidovi gradnje su:

 • Projektuj – Izgradi
 • Ključ u ruke
 • Građevinsko – zanatski radovi

Projektuj – Izgradi sistem podrazumeva da sve radove radimo isključivo mi, uključujući i projektovanje. To sve podrazumieva pripremu i analizu investicije, izradu idejnog i glavnog projekta te izvođenje svih radova na izgradnji, kako bi sve bilo pod okvirom naše izrade. Ovakav vid organizacije omogućava potpunu sintezu, do sada jedinstvenu, od početka do kraja projekta. To podrazumeva kombinovanje projektnog rešenja sa tehnologijom izvođenja, kao što smo napomenuli – od samog početka projekta. Prednosti ovog tipa gradnje su odgovornost koja se nalazi na nama, ušteda vremena, energije i novca.
Ključ u ruke sistem znači da naša firma izvodi sve radove na projektu pre nego što bude gotov. Dakle, bukvalno dobijate ključ u svoje ruke kada radovi budu izvršeni u potpunosti. Objekat koji bude u potpunosti završen je objekat koji ćete zateći kada Vam predamo ključeve. Ovim načinom garantujemo kvalitet izrade koji mora biti na vrhunskom nivou kako bi se sve uklopilo u zadate planove i rokove. Ukoliko se opredelite da imamo ovakvu saradnju, znajte da imate partnera koji će Vam biti dostupan svakog dana i nekoga ko će se istinski pobrinuti da dobijete najbolju moguću nekretninu koja će odgovarati svim Vašim željama i potrebama.
Građevinsko – zanatski radovi su radovi koji se odrađuju na samoj nekretnini. Bilo da se radi o grubljim ili finijim radovima, mogućnosti su široke sa nama. U najkraćem mogućem roku, u saradnji sa našim timom, možete dobiti najkvalitetnija rešenja ovog tipa. Visoka stručnost naših kadrova garantuje da će svi radovi biti izvedeni kvalitetno i u skladu sa dokumentacijomi Vašim željama.

Projektovanje

Naš projektni tim je sačinjen od inženjera različitih profila koji su osposobljeni da isporučuju projekte najvećeg kvaliteta i obima. Značaj projektovanja, pravovremenog i kvalitetnog, nije moguće dovoljno naglasiti. Iskustvo koje smo stekli radeći na mnogobrojnim velikim projektima, dovoljna je garancija nivoa zalaganja koji od nas možete očekivati. Bez obzira koji projekat je u pitanju, ponudićemo Vam savremeno rešenje koje će biti lično usklađeno sa svim Vašim željama. Naš tim će raditi sa Vama i upoznaće Vas sa svim opcijama, mogućnostima i specifičnostima svih potencijalnih rešenja koja imamo na raspolaganju. Trudimo se da Vas, pomoću kvalitetnih saveta i čestih konsultacija, dovedemo do najboljeg rešenja za Vas i Vašu porodicu! Izrađujemo kompletnu tehničku dokumentaciju za sve vrste objekata u zavisnosti od Vaših zahteva i to:

 • Poslovni objekti
 • Skladišni objekti
 • Stambeni objekti
 • Javni objekti

Konsalting

Naša stručnost će najviše doći do izražaja upravo kada govorimo o konsaltingu. Naša savetodavna funkcija podrazumeva brigu o Vašem projektu i njegovoj realizaciji. To znači da smo tu za Vas, od samog začetka ideje – sve do kraja izrade finalnog projekta. Ovakav pristup smo razvili kroz godine iskustva koje imamo iza sebe. Pokazalo se da je ovo idealan način saradnje sa klijentom. Ovako stvaramo partnerski odnos sa Vama, sve to činimo kako bi rezultat bio najbolji mogući i nešto čime ćemo svi biti jako zadovoljni i na šta ćemo svi zajedno biti vrlo ponosni. Volimo to što radimo i ponosni smo na naše dosadašnje rezultate. Saradnjom sa nama dobijate tim eksperata koji će Vam biti na raspolaganju sve do izrade samog projekta. To podrazumeva mnogo sati posvećenog i kvalitetnog rada, ali i otvorenost za primanje i davanje saveta o pravcu u kojem se projekat kreće. Već dugo se praktično obrazujemo u ovom polju i smatramo sebe za ljude kojima možete verovati.

Legalizacija

Pod terminom legalizacija objekata podrazumeva se naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno delove objekta izgrađene ili rekonstruisane bez građevinske dozvole. Legalizacijom se može smatrati i dozvola za objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, ali na kojima je, prilikom izvođenja radova, odstupljeno od izdate dozvole, odnosno odobrenja. Dakle, ukoliko ste gradili bez dozvole ili ukoliko ste odstupali od dozvole koju ste imali, ova stranica će Vam biti od koristi. Šta Vam je potrebno od tehničke dokumentacije da biste legalizovali objekat? Opštinske službe će od Vas najčešće zahtevati da, u zavisnosti od tipa i veličine objekta koji legalizujete, podnesete jedan od sledećih dokumenata:

 • Tehnički izveštaj
 • Zapisnik o veštačenju
 • Projekat izvedenog objekta

Tehnički izveštaj predstavlja najniži nivo obrade. To je bazični dokument i za njegovu verifikaciju nisu potrebne overe svih stručnih lica koja mogu da budu uključeni u proces gradnje. Dakle, on je svakako prva etapa koju treba da odradite pre nego što se upustite u dalji proces. Zapisnik o veštačenju je viši nivo obrade. Njega mogu da potpišu arhitekta, statičar ili električar. Zapisnik o veštačenju omogućava uknjižbu bez zabeležbe. Opštinske službe, na kraju, mogu zahtevati projekat izvedenog objekta koji je najviši nivo obrade. On zbog svoje kompleksnosti zahteva uknjižbu sa zabeležbom. To je poslednji korak pri legalizaciji, kada je dokumentacija u pitanju. Naš tim Vam stoji na raspolaganju za sva pitanja i za svu neophodnu pomoć! Kada je tehnička dokumentacija u pitanju i sama dokumenta koja su Vam potrebna, ona su:

 • dokaz o Vašem pravu svojine
 • geodetski snimak objekta
 • tehnički izveštaj o stanju objekta u kojem se trenutno nalazi
 • standardna administrativna taksa
 • fotografije objekta za koji tražite dozvolu
 • zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole
 • dokaz da ste platili taksu za uređenje zemljišta

Pitate se kako da obezbedite sve ovo? Stojimo Vam na raspolaganju i kontaktiranjem nas možete doći do svega neophodnog, od informacija do samih dokumenata. Ne oklevajte, započnite danas!